Zanatsko obrazovani centar ADŽIJA Zanatski kursevi

Dogovor

Zanatsko obrazovani centar ADŽIJA Zanatski kursevi


Obuka: 3 meseca sa 60 časova teorije + 240 časova prakse
Teorija: 1. Osnovi struke,

 2. Tehnologija zanimanja i

 3. Organizacija rada i zdravlje i bezbednost na radu


Cena: obuka 27.000,00 din. u III mesečne rate + literatura 1.000,00 din. + ispit 2.400,00 din.
Organizacija nastave: teorija jednom nedeljno 3 sata u prostorijama Centra, praksa po dogovoru sa poslodavcem u preduzeću u koje se polaznik upućuje.


Provera znanja: 16.000,00 din.
Polaznika koji već ima radno iskustvo u željenom zanimanju od najmanje 3 meseca, nije potrebno da ide na kompletnu obuku i može izlaći samo na ispit tj. proveru znanja


Dokumenta za upis: Fotokopije lične karte i diplome poslednje završene škole.
Prekvalifikacija i/ili dokvalifikacija:


Centar ADŽIJA Novi Sad je nastao rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 7258/2013 dana 01. 02. 2013. godine. Centar je iznikao iz Regionalnog centra NU „Božidar Adžija“ u Novom Sadu sa ciljem opstanka i nastavka duge tradicije rada i obrazovanja.


Delatnost Zanatsko obrazovnog centra „ADŽIJA“ doo Novi Sad je obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, u sistemu neformalnog obrazovanja, a van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja.


Naše prednosti: 1. NAŠE DIPLOME SU PRIZNATE U SRBIJI I U INOSTRANSTVU.

 2. Centar ADŽIJA je jedina kuća koja se bavi ovom delatnošću u Srbijikoja je sertifikovana DIN EN ISO 9001:2008 od strane najjače svetske sertifikacione kuće TÜV NORD iz Esena, Nemačka.

 3. Poslovni prostor od 160 m2 u centru Novog Sada, bulevar Mihajla Pupina 6 sprat 5, poslovna zgrada, parking, dobre autobuske veze

 4. Teorijska obuka u Centru i praktična obuka u renomiranim preduzećima u Novom Sadu i okolini, kontakt sa potencijalnim poslodavcima i stvaranje prilike za posao.

 5. Kvalifikovani, vrlo iskusni predavači u nastavi.

 6. Fleksibilnog, ljubaznost, odgovornost.

 7. Mogućnost organizovanja nastave za grupe i u Vašem mestu.

 8. Besplatno, dostupno savetovanje.


U Centru ADŽIJA se organizuje i realizuje permanentno obrazovanje i stručno usavršavanje, učenje stranih jezika po svim nivoima za decu i odrasle i srpskog jezika za strane državljane, sticanje posebnih znanja i veština i osposobljavanje za rad na radnom mestu, sticanje zanatskih veština za obavljanje određenih usluga, usavršavanje u procesu rada i u struci i inoviranje znanja, opšte kulturno i estetsko obrazovanje i razvijanje određenih umetničkih, likovnih, muzičkih i baletskih sklonosti, koje nije definisano po stepenima obrazovanja, a realizuje se po programima seminara, kurseva stručnog usavršavanja, osposobljavanja, sticanja posebnih znanja i zanatskih veština i inoviranja znanja i po programima priprema za sticanje određene stručne spreme i priprema za polaganje prijemnih ispita za upis u srednje škole i na fakultete i priprema za polaganje stručnih ispita u pojedinim delatnostima, u skladu sa zakonskim propisima.


 


Mi Vam možemo ponuditi sledeće:


ü  KURSEVI MAŠINSKE STRUKE


ü  KURSEVI GRAĐEVINSKE I DRVOPRERAĐIVAČKE STRUKE 


ü  KURSEVI AUTO I ELEKTRO STRUKE


ü  KURSEVI UGOSTITELJSKE I PREHRAMBENE STRUKE


ü  KURSEVI USLUŽNE DELATNOSTI


ü  OSTALA ZANIMANJA


ü  Cvećar, fotograf, obućar,...


 


üNega lepote


ü  Kozmetika


ü  Muško – ženski frizer


ü  Muški frizer


ü  Ženski frizer


ü  Manikir – pedikir (sa nadogradnjom noktiju)


ü  Manikir sa nadogradnjom noktiju


ü  Depilacija


ü  Šminkanje


ü  Klasična masaža


ü  Viši kurs masaže


üStrani jezici


üDruge struke


ü  Negovatelj starih bolesnih i osoba sa posebnim potrebama


ü  Optičar


ü  Zlatar


ü  Krojenje i šivenje – zanat


ü  Krojenje i šivenje


üRačunari


ü  WINDOWS + INTERNET + WORD + EXCEL


ü  WINDOWS + INTERNET


ü  WORD (obrada teksta)


ü  EXCEL (rad sa tabelama)


ü  ACCESS


ü  POWER POINT (multimedijalne prezentacije)


ü  WINDOWS


ü  WINDOWS + WORD


ü  WINDOWS + WORD


üServiseri


Daktilograf – operater Jednomesečni kurs daktilografije – slepo kucanje


Poslovno – tehnički sekretar, Pripreme iz daktilografije, Provere brzine tačnoti – klase i izdavanje sertifikata (polaganje za I, II I III klasu), Knjigovodstvo, Carinik – špediter, Spikeri – voditelji, TV snimatelj


Radio tonac


Novinari


Radio i TV reporter


ü  Kultura Gluma Muzika


       


 


 


Za sve informacije možete nas kontaktirati putem:


Sajt :  www.adzija.com


FaceBook: https://www.facebook.com/centaradzija?ref=hlMail:  [email protected]Bulevar Mihajla Pupina br.6 sprat 5 soba 501Novi Sad, Srbija, 21000Kontakt osoba: Stefan Stojanović062/87-37-820Kontakt osoba: Aleksandra Jovanović063/15-00-348


 

021/ 66-210-61Fax 021/ 66-210-61Elektronsku poštu možete slati i na mail: [email protected]Direktor : mr Nataša Ilić Milovac

 

Bulevar Mihajla Pupina br.6 sprat 5 soba 502


 

Novi Sad, Srbija, 21000


 

[email protected]


 

021/ 66-210-61


 

Fax 021/ 66-210-61


 

0691390013


Zanatsko obrazovani centar ADŽIJA Zanatski kursevi

Zanatsko obrazovani centar ADŽIJA Zanatski kursevi


Obuka: 3 meseca sa 60 časova teorije + 240 časova prakse
Teorija: 1. Osnovi struke,

 2. Tehnologija zanimanja i

 3. Organizacija rada i zdravlje i bezbednost na radu


Cena: obuka 27.000,00 din. u III mesečne rate + literatura 1.000,00 din. + ispit 2.400,00 din.
Organizacija nastave: teorija jednom nedeljno 3 sata u prostorijama Centra, praksa po dogovoru sa poslodavcem u preduzeću u koje se polaznik upućuje.


Provera znanja: 16.000,00 din.
Polaznika koji već ima radno iskustvo u željenom zanimanju od najmanje 3 meseca, nije potrebno da ide na kompletnu obuku i može izlaći samo na ispit tj. proveru znanja


Dokumenta za upis: Fotokopije lične karte i diplome poslednje završene škole.
Prekvalifikacija i/ili dokvalifikacija:


Centar ADŽIJA Novi Sad je nastao rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 7258/2013 dana 01. 02. 2013. godine. Centar je iznikao iz Regionalnog centra NU „Božidar Adžija“ u Novom Sadu sa ciljem opstanka i nastavka duge tradicije rada i obrazovanja.


Delatnost Zanatsko obrazovnog centra „ADŽIJA“ doo Novi Sad je obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, u sistemu neformalnog obrazovanja, a van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja.


Naše prednosti: 1. NAŠE DIPLOME SU PRIZNATE U SRBIJI I U INOSTRANSTVU.

 2. Centar ADŽIJA je jedina kuća koja se bavi ovom delatnošću u Srbijikoja je sertifikovana DIN EN ISO 9001:2008 od strane najjače svetske sertifikacione kuće TÜV NORD iz Esena, Nemačka.

 3. Poslovni prostor od 160 m2 u centru Novog Sada, bulevar Mihajla Pupina 6 sprat 5, poslovna zgrada, parking, dobre autobuske veze

 4. Teorijska obuka u Centru i praktična obuka u renomiranim preduzećima u Novom Sadu i okolini, kontakt sa potencijalnim poslodavcima i stvaranje prilike za posao.

 5. Kvalifikovani, vrlo iskusni predavači u nastavi.

 6. Fleksibilnog, ljubaznost, odgovornost.

 7. Mogućnost organizovanja nastave za grupe i u Vašem mestu.

 8. Besplatno, dostupno savetovanje.


U Centru ADŽIJA se organizuje i realizuje permanentno obrazovanje i stručno usavršavanje, učenje stranih jezika po svim nivoima za decu i odrasle i srpskog jezika za strane državljane, sticanje posebnih znanja i veština i osposobljavanje za rad na radnom mestu, sticanje zanatskih veština za obavljanje određenih usluga, usavršavanje u procesu rada i u struci i inoviranje znanja, opšte kulturno i estetsko obrazovanje i razvijanje određenih umetničkih, likovnih, muzičkih i baletskih sklonosti, koje nije definisano po stepenima obrazovanja, a realizuje se po programima seminara, kurseva stručnog usavršavanja, osposobljavanja, sticanja posebnih znanja i zanatskih veština i inoviranja znanja i po programima priprema za sticanje određene stručne spreme i priprema za polaganje prijemnih ispita za upis u srednje škole i na fakultete i priprema za polaganje stručnih ispita u pojedinim delatnostima, u skladu sa zakonskim propisima.


 


Mi Vam možemo ponuditi sledeće:


ü  KURSEVI MAŠINSKE STRUKE


ü  KURSEVI GRAĐEVINSKE I DRVOPRERAĐIVAČKE STRUKE 


ü  KURSEVI AUTO I ELEKTRO STRUKE


ü  KURSEVI UGOSTITELJSKE I PREHRAMBENE STRUKE


ü  KURSEVI USLUŽNE DELATNOSTI


ü  OSTALA ZANIMANJA


ü  Cvećar, fotograf, obućar,...


 


üNega lepote


ü  Kozmetika


ü  Muško – ženski frizer


ü  Muški frizer


ü  Ženski frizer


ü  Manikir – pedikir (sa nadogradnjom noktiju)


ü  Manikir sa nadogradnjom noktiju


ü  Depilacija


ü  Šminkanje


ü  Klasična masaža


ü  Viši kurs masaže


üStrani jezici


üDruge struke


ü  Negovatelj starih bolesnih i osoba sa posebnim potrebama


ü  Optičar


ü  Zlatar


ü  Krojenje i šivenje – zanat


ü  Krojenje i šivenje


üRačunari


ü  WINDOWS + INTERNET + WORD + EXCEL


ü  WINDOWS + INTERNET


ü  WORD (obrada teksta)


ü  EXCEL (rad sa tabelama)


ü  ACCESS


ü  POWER POINT (multimedijalne prezentacije)


ü  WINDOWS


ü  WINDOWS + WORD


ü  WINDOWS + WORD


üServiseri


Daktilograf – operater Jednomesečni kurs daktilografije – slepo kucanje


Poslovno – tehnički sekretar, Pripreme iz daktilografije, Provere brzine tačnoti – klase i izdavanje sertifikata (polaganje za I, II I III klasu), Knjigovodstvo, Carinik – špediter, Spikeri – voditelji, TV snimatelj


Radio tonac


Novinari


Radio i TV reporter


ü  Kultura Gluma Muzika


       


 


 


Za sve informacije možete nas kontaktirati putem:


Sajt :  www.adzija.com


FaceBook: https://www.facebook.com/centaradzija?ref=hlMail:  [email protected]Bulevar Mihajla Pupina br.6 sprat 5 soba 501Novi Sad, Srbija, 21000Kontakt osoba: Stefan Stojanović062/87-37-820Kontakt osoba: Aleksandra Jovanović063/15-00-348


 

021/ 66-210-61Fax 021/ 66-210-61Elektronsku poštu možete slati i na mail: [email protected]Direktor : mr Nataša Ilić Milovac

 

Bulevar Mihajla Pupina br.6 sprat 5 soba 502


 

Novi Sad, Srbija, 21000


 

[email protected]


 

021/ 66-210-61


 

Fax 021/ 66-210-61


 

0691390013


Postavljeno 3 years ago Izmenjeno 3 years ago 91 pregledano 0 pozvano

Dodatne informacije

ANA94
0 ocena
Postavite sada ovaj HIT oglas i na vaš Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest. Srećna kupovina, prodaja, obavljen posao !
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Nema komentara za oglas Zanatsko obrazovani centar ADŽIJA Zanatski kursevi

Ovaj oglas nema ni jedan komentar. Možete postaviti vaš komentar ili mišljenje.
Dodaj novi komentar
Srbija, Bulevar Mihajla Pupina Br.6 Sprat 5 Soba 501
Print listing
Prikaži više
Privatni oglas
Registrovan 06/01/2016

Prodaja i kupovina: nekretnine, psi, vozila, automobili, traktori, mašine, nameštaj, oprema za preradu hrane, mlinovi, hrana, kuće , stanovi, zemljište, usluge, a takođe se može naći posao. Svi kupujem prodajem oglasi su podeljeni na tematske blokove - kategorije. Samo nekoliko klikova će dodati novi oglas ili pronaći pravi proizvod. Sve ovo možete učiniti u bilo koje vreme pogodno za vas. Želimo našim oglašavačima prijatnu kupovinu i profitabilnu prodaju. Oglasi za sve gradove Srbije Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Sombor ... itd. Kupite auto, nekretninu, stan, prodajte polovan automobil, pronađite ili ponudite posao. Brzo, lako i jednostavno kupi i prodaj, oglasite i pronađite oglas umesto aukcije i kupovine štampanih oglasa kao što su halo oglasi, kupindo, lalafo, novosti oglasi i dr. Postavi besplatno oglas, oglasi svoje polovne stvari ili bilo šta drugo. Ako se pitate: gde kupiti povoljno, jeftino, kako se kupuje online, kuda u kupovinu ili kako se postavlja oglas , na pravom ste mestu. Povoljno oglašavanje potpuno besplatno. Hitna prodaja - dodaj džabe oglas sada i hitno kupi i prodaj!